GO Kullanarak BASH Üzerinde Komut Çalıştırma

GO dili kullanarak bash üzerinde bir komut çalıştırıp, çıktısının veya hata çıktısının alınabilmesini sağlayan ve hatta hata çıktısını log olarak oluşturan basit bir GO uygulaması örneği aşağıdaki gibidir.

Örneğimizde basitçe GNU/Linux sistemler üzerinde sistemde hangi işlemci olduğunu göstermektedir. İlgili kod parçacığını cpu.go isminde kaydedebilirsiniz.

package main

import (
  "fmt"
  "log"
  "os/exec"
)

func ogrenCPU() {
  cmd:="lscpu | grep 'Model name:' | cut -d':' -f2 | sed -e 's/^[[:space:]]*//'| tr -d '\n'"
  out, err := exec.Command("bash","-c",cmd).Output()
  if err != nil {
    log.Fatal(err)
  }
  fmt.Printf("CPU Bilgisi: %s\n", out)
}

func main() {
  ogrenCPU()
}

İlgili komut sonrasında GO kodunuzu aşağıdkai gibi derlemeniz gerekmektedir:

go build cpu.go

Derlendikten sonra aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz:

./cpu

Açık Kaynak Yazılımları

Ali Orhun Akkirman

Aut disce aut discede

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir